Άγιος Γεώργιος ο Παλαίκουμος στις Κοντογιαννερίνες

Τοποθετείται χρονικά πολύ παλιότερα από τη Βενετοκρατία (1204-1669), είναι δηλαδή πολύ παλιότερο του προηγουμένου. Βρίσκεται πάνω σε ύψωμα 3 χιλ. ΝΔ του χωριού και ανήκει στον οικισμό Θωμαδιανό. Ήταν κατάγραφο, αλλά η τοιχογράφησή του έχει σχεδόν στο σύνολό της καταστραφεί. Μόνο δύο ιππείς θαυμάσιας τέχνης μόλις που διακρίνονται σήμερα στο βορεινό τοίχο του. Μέσα σ’ αυτό το εκκλησάκι βρέθηκε η πλάκα με τις δύο αρχαίες επιτύμβιες επιγραφές, που προφανώς χρησίμευε ως πρόθεση στο κατεστραμμένο ιερό του.

Image


Image